Inwestycje

Opublikowano: wtorek, 22, czerwiec 2021

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestuje w obszary wiejskie"

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. z o. o. realizuje operację pn.:

"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korczowa, Gmina Radymno - Etap I, wraz z rurociągiem tłocznym Korczowa - Młyny"

     W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów  małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii , operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa".

      Celem operacji jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Korczowa oraz rurociągu tłocznego Korczowa - Młyny.

W ramach zadania zostanie wybudowane 9,471 km sieci kanalizacji w tym:

-2 681,0 m kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U o średnicy:

D = 160 mmm - 418,0 m,

D = 200 mm - 2076,5 m,

D = 135 mm - 186,5 m,

- 6790,5 m kanalizacji tłocznej z rur PE o średnicy D=90-140 mm,

- 166,0 m przyłączy kanalizacyjnych z rur PVC o średnicy D=160 mm,

- 2 przepompownie i 1 tłocznia ścieków.

Odsłony: 1138