PRZETARGI

Opublikowano: wtorek, 27, czerwiec 2017

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp z o.o.
Skołoszów ul. Dworska 67 37-550 Radymno

Zamówienia publiczne prowadzone na podstawie przepisów

Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu

Lp.

Nazwa postępowania

Tryb

Termin składania ofert

Udostępnione dokumenty

11

„Budowa kanalizacji ścieków bytowych w Chotyńcu”

Przetarg nieograniczony -------------

Strona postępowania

Urząd Zamówień Publicznych - e-zamówienia

10

„Budowa kanalizacji ścieków bytowych (sanitarnej) dla miejscowości: Michałówka, Grabowiec, Nienowice”

Przetarg nieograniczony  07/03/2022

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data udostępnienia; 28.03.2022 r.

Informacja z  sesji otwarcia ofert

Data udostępnienia; 07.03.2022 r.

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ

Data udostępnienia; 28.02.2022 r.

Zał. nr 8j Przedmiar robót i dostaw

Data udostępnienia; 15.02.2022 r.

Zał. nr 8i OPZ dostawy

Data udostępnienia; 15.02.2022 r.

Zał. nr 8h SWIORB

Data udostępnienia; 15.02.2022 r.

Zał. nr 8g Dokumentacja pt część opisowa

Data udostępnienia; 15.02.2022 r.

Zał. nr 8f Dokumentacja pt część rysunkowa

Data udostępnienia; 15.02.2022 r.

Zał. nr 8e Dokumentacja pt pompownie tłoczne

Data udostępnienia; 15.02.2022 r.

Zał. nr 8d Dokumentacja pzt opinie uzgodnienia pozwolenia

Data udostępnienia; 15.02.2022 r.

Zał. nr 8c Dokumentacja pzt pozostałe dokumenty

Data udostępnienia; 15.02.2022 r.

Zał. nr 8b Dokumentacja pzt część rysunkowa

Data udostępnienia; 15.02.2022 r.

Zał. nr 8a Dokumentacja pzt część opisowa

Data udostępnienia; 15.02.2022 r.

Zał. do siwz nr 7

Data udostępnienia; 15.02.2022 r.

Zał. w formacie edyt. 4;5

Data udostępnienia; 15.02.2022 r.

Zał. w formacie edyt. 1;2;3;6

Data udostępnienia; 15.02.2022 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Data udostępnienia; 15.02.2022 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Robota budowlana

Data udostępnienia; 15.02.2022 r.

9

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, URZĄDZENIAMI I OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI W MIEJSCOWOŚCI KORCZOWA GMINA RADYMNO - II ETAP”

  Przetarg nieograniczony

10/08/2021

16/08/2021

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data udostępnienia; 23.08.2021 r.

Informacja z sesji otwarcia ofert

Data udostępnienia; 16.08.2021 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Data udostępnienia; 02.08.2021 r.

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ

Data udostępnienia; 02.08.2021 r.

Zał. nr 8 Dokumentacja projektowo-wykonawcza

Data udostępnienia; 22.07.2021 r.

Zał. w formacie edyt. 7

Data udostępnienia; 22.07.2021 r.

Zał. w formacie edyt. 4;5

Data udostępnienia; 22.07.2021 r.

Zał. w formacie edyt. 1;2;3;4;5;6

Data udostępnienia; 22.07.2021 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Data udostępnienia; 22.07.2021 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Robota budowlana

Data udostępnienia; 22.07.2021 r.

8

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korczowa, Gmina Radymno – Etap I, wraz z rurociągiem tłocznym

Korczowa –Młyny”

 Przetarg nieograniczony  28/10/2020 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data udostępnienia; 30.11.2020 r.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Data udostępnienia; 18.11.2020 r.

Informacja z sesji otwarcia ofert

Data udostępnienia; 28.10.2020 r.

zal. do wyjaśnienia Wykaz osób zał nr 8 do SIWZ

Data udostępnienia; 26.10.2020 r.

Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ

Data udostępnienia; 26.10.2020 r.

Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ

Data udostępnienia; 23.10.2020 r.

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ

Data udostępnienia; 22.10.2020 r.

Dokumentacja SWiOR

Data udostępnienia; 13.10.2020 r.

Dokumentacja projektowa - przedmiar nr 3

Data udostępnienia; 13.10.2020 r.

Dokumentacja projektowa - przedmiar nr 2

Data udostępnienia; 13.10.2020 r.

Dokumentacja projektowa - przedmiar nr 1

Data udostępnienia; 13.10.2020 r.

Dokumentacja projektowo-wykonawcza

Data udostępnienia; 13.10.2020 r.

Zał. w formacie edyt. 8

Data udostępnienia; 13.10.2020 r.

Zał. w formacie edyt. 7;9

Data udostępnienia; 13.10.2020 r.

Zał. w formacie edyt. 1;2;3;4;5;6

Data udostępnienia; 13.10.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Data udostępnienia; 13.10.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Robota budowlana

Data udostępnienia; 13.10.2020 r.

         
7

Dostawa specjalistycznego samochodu (śmieciarki) do odbioru i transportu odpadów komunalnych w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu

 Przetarg nieograniczony

07/08/2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data udostępnienia; 02.09.2020 r.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Data udostępnienia; 25.08.2020 r.

Informacja z sesji otwarcia ofert

Data udostępnienia; 07.08.2020 r.

Wyjaśnienie do SIWZ (nr 3)

Data udostępnienia; 04.08.2020 r.

Wyjaśnienie do SIWZ (nr 2)

Data udostępnienia; 03.08.2020 r.

Wyjaśnienie do SIWZ (nr 1)

Data udostępnienia; 30.07.2020 r.

Zał. w formacie edyt.

Data udostępnienia; 27.07.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Data udostępnienia; 27.07.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Data udostępnienia; 27.07.2020 r.

6

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka

 Przetarg nieograniczony

07/07/2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data udostępnienia; 03.07.2020 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Data udostępnienia; 03.07.2020 r.

Zał. w formie edyt. zaktualizowane o wyjaśnienie nr 2

Data udostępnienia; 02.07.2020 r.

Wyjaśnienie do SIWZ (nr 2)

Data udostępnienia; 02.07.2020 r.

Wyjaśnienie do SIWZ (nr 1)

Data udostępnienia; 30.06.2020 r.

Zał. w formacie edyt.

Data udostępnienia; 25.06.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Data udostępnienia; 25.06.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Data udostępnienia; 25.06.2020 r.

5

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTE GMINA RADYMNO

 Przetarg nieograniczony

18/06/2019

14/06/2019

11/06/2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data udostępnienia; 01.08.2019 r.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Data udostępnienia; 18.07.2019 r.

Informacja z sesji otwarcia ofert

Data udostępnienia; 18.06.2019 r.

Wyjaśnienie do SIWZ (nr 4)

Data udostępnienia; 17.06.2019 r.

Zmiana ogłoszenia o ogłoszeniu (nr 2)

Data udostępnienia; 11.06.2019 r.

Wyjaśnienie do SIWZ (nr 3)

Data udostępnienia; 11.06.2019 r.

Zmiana ogłoszenia o ogłoszeniu (nr 1)

Data udostępnienia; 05.06.2019 r.

Załącznik nr 3 do wyjaśnienia SIWZ (nr 2)

Data udostępnienia; 05.06.2019 r.

Załącznik nr 2 do wyjaśnienia SIWZ (nr 2)

Data udostępnienia; 05.06.2019 r.

Załącznik nr 1 do wyjaśnienia SIWZ (nr 2)

Data udostępnienia; 05.06.2019 r.

Wyjaśnienie do SIWZ (nr 2)

Data udostępnienia; 05.06.2019 r.

Wyjaśnienie do SIWZ (nr 1)

Data udostępnienia; 28.05.2019 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Data udostępnienia; 22.05.2019 r.

Dok. proj.-wyk. przedmiary pakiet 2

Data udostępnienia; 22.05.2019 r.

Dok. proj.-wyk. przedmiary pakiet 1

Data udostępnienia; 22.05.2019 r.

Dokumentacja projektowo-wykonawcza tom 8

Data udostępnienia; 22.05.2019 r.

Dokumentacja projektowo-wykonawcza tom 7

Data udostępnienia; 22.05.2019 r.

Dokumentacja projektowo-wykonawcza tom 6

Data udostępnienia; 22.05.2019 r.

Dokumentacja projektowo-wykonawcza tom 5

Data udostępnienia; 22.05.2019 r.

Dokumentacja projektowo-wykonawcza tom 4

Data udostępnienia; 22.05.2019 r.

Dokumentacja projektowo-wykonawcza tom 3

Data udostępnienia; 22.05.2019 r.

Dokumentacja projektowo-wykonawcza tom 2

Data udostępnienia; 22.05.2019 r.

Dokumentacja projektowo-wykonawcza tom 1

Data udostępnienia; 22.05.2019 r.

Zał. w formacie edyt.

Data udostępnienia; 22.05.2019 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Data udostępnienia; 22.05.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Robota budowlana

Data udostępnienia; 22.05.2019 r.

4

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTE GMINA RADYMNO ORAZ DOSTAWA POJAZDU ASENIZACYJNEGO Z FUNKCJĄ PŁUKANIA SIECI
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Przetarg nieograniczony

28/12/2018

Informacja o unieważnieniu postępowania

Data udostępnienia; 30.04.2019 r.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Data udostępnienia; 15.02.2019 r.

Informacja z sesji otwarcia ofert

Data udostępnienia; 28.12.2018 r.

Wyjaśnienia dot.SIWZ (nr 2)

Data udostępnienia; 20.12.2018 r.

Wyjaśnienia dot.SIWZ (nr1)

Data udostępnienia; 17.12.2018 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. cz. 2 zamówienia

Data udostępnienia; 10.12.2018 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Data udostępnienia; 10.12.2018 r.

Dok. proj.-wyk. przedmiary pakiet 2

Data udostępnienia; 10.12.2018 r.

Dok. proj.-wyk. przedmiary pakiet 1

Data udostępnienia; 10.12.2018 r.

Dokumentacja projektowo-wykonawcza tom 8

Data udostępnienia; 10.12.2018 r.

Dokumentacja projektowo-wykonawcza tom 7

Data udostępnienia; 10.12.2018 r.

Dokumentacja projektowo-wykonawcza tom 6

Data udostępnienia; 10.12.2018 r.

Dokumentacja projektowo-wykonawcza tom 5

Data udostępnienia; 10.12.2018 r.

Dokumentacja projektowo-wykonawcza tom 4

Data udostępnienia; 10.12.2018 r.

Dokumentacja projektowo-wykonawcza tom 3

Data udostępnienia; 10.12.2018 r.

Dokumentacja projektowo-wykonawcza tom 2

Data udostępnienia; 10.12.2018 r.

Dokumentacja projektowo-wykonawcza tom 1

Data udostępnienia; 10.12.2018 r.

Zał. w formacie edyt. dot. części 1 i 2 zamówienia

Data udostępnienia; 10.12.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2 z 2

Data udostępnienia; 10.12.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1 z 2

Data udostępnienia; 10.12.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Robota budowlana

Data udostępnienia; 10.12.2018 r.

3

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTE GMINA RADYMNO ORAZ DOSTAWA POJAZDU ASENIZACYJNEGO Z FUNKCJĄ PŁUKANIA SIECI
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Przetarg nieograniczony

08/11/2018

zmiana

06/11/2018

zmiana

29/10/2018

zmiana

24/10/2018

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Data udostępnienia; 28.11.2018 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Data udostępnienia; 22.11.2018 r.

Informacja z sesji otwarcia ofert

Data udostępnienia; 08.11.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Robota budowlana (3)

Data udostępnienia; 31.10.2018 r.

Wyjaśnienie i zmiana w sprawie SIWZ (4)

Data udostępnienia; 31.10.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Robota budowlana (2)

Data udostępnienia; 25.10.2018 r.

Zmiana w sprawie SIWZ (4)

Data udostępnienia; 25.10.2018 r.

Wyjaśnienie do SIWZ (3)

Data udostępnienia; 19.10.2018 r.

Wyjaśnienie do SIWZ (2)

Data udostępnienia; 17.10.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Robota budowlana (1)

Data udostępnienia; 12.10.2018 r.

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ (1)

Data udostępnienia; 12.10.2018 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. cz. 2 zamówienia

Data udostępnienia; 08.10.2018 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Data udostępnienia; 08.10.2018 r.

Dok. proj.-wyk. przedmiary pakiet 2

Data udostępnienia; 08.10.2018 r.

Dok. proj.-wyk. przedmiary pakiet 1

Data udostępnienia; 08.10.2018 r.

Dokumentacja projektowo-wykonawcza tom 8

Data udostępnienia; 08.10.2018 r.

Dokumentacja projektowo-wykonawcza tom 7

Data udostępnienia; 08.10.2018 r.

Dokumentacja projektowo-wykonawcza tom 6

Data udostępnienia; 08.10.2018 r.

Dokumentacja projektowo-wykonawcza tom 5

Data udostępnienia; 08.10.2018 r.

Dokumentacja projektowo-wykonawcza tom 4

Data udostępnienia; 08.10.2018 r.

Dokumentacja projektowo-wykonawcza tom 3

Data udostępnienia; 08.10.2018 r.

Dokumentacja projektowo-wykonawcza tom 2

Data udostępnienia; 08.10.2018 r.

Dokumentacja projektowo-wykonawcza tom 1

Data udostępnienia; 08.10.2018 r.

Zał. w formacie edyt. dot. części 2 zamówienia

Data udostępnienia; 08.10.2018 r.

Zał. w formacie edyt. dot. części 1 zamówienia

Data udostępnienia; 08.10.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Data udostępnienia; 08.10.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Robota budowlana

Data udostępnienia; 08.10.2018 r.

2

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skołoszów, Gmina Radymno – II etap”

 Przetarg nieograniczony

20/07/2018

zamiana

27/07/2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data udostępnienia; 31.08.2018 r.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Data udostępnienia; 17.08.2018 r.

Informacja z sesji otwarcia ofert

Data udostępnienia; 27.07.2018 r.

Załącznik nr 1 do wyjaśnienia zapisów SIWZ nr 3

Wyjaśnienie zapisów SIWZ nr 3

Data udostępnienia; 26.07.2018 r.

Zmiana nr 1 ogłoszenia o zamówieniu

Załącznik nr 2 do wyjaśnienia zapisów SIWZ nr 2

Załącznik nr 1 do wyjaśnienia zapisów SIWZ nr 2

Wyjaśnienie zapisów SIWZ nr 2

Data udostępnienia; 17.07.2018 r.

Wyjaśnienie zapisów SIWZ nr 1

Data udostępnienia; 11.07.2018 r.

STWiORB branża elektryczna - załącznik nr 11b do SIWZ

Data udostępnienia; 03.07.2018 r.

STWiORB branża budowlana - załącznik nr 11b do SIWZ

Data udostępnienia; 03.07.2018 r.

Projekt bud. - wyk. branża elektryczna - załącznik nr 11a do SIWZ

Data udostępnienia; 03.07.2018 r.

Projekt budowlano - wykonawczy - załącznik nr 11a do SIWZ

Data udostępnienia; 03.07.2018 r.

Przedmiar część II branża budowlana - załącznik nr 10 do SIWZ

Data udostępnienia; 03.07.2018 r.

Przedmiar część I branża elektryczna - załącznik nr 9 do SIWZ

Data udostępnienia; 03.07.2018 r.

Przedmiar część I branża budowlana - załącznik nr 9 do SIWZ

Data udostępnienia; 03.07.2018 r.

Wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ

Data udostępnienia; 03.07.2018 r.

Załączniki nr 1,1a,1b,1c,2,3,4,5,6,7 do SIWZ w formacie edytowalnym 

Data udostępnienia; 03.07.2018 r.

Załączniki nr 7 do SIWZ 

Data udostępnienia; 03.07.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Data udostępnienia; 03.07.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Robota budowlana

Data udostępnienia; 03.07.2018 r.

1 Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Chałupki Chotynieckie i Zaleska Wola 

Przetarg nieograniczony

 

02/11/2017

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

Data udostępnienia; 22.11.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

Data udostępnienia; 02.11.2017 r.

Pytanie i odpowiedź w spr. SIWZ

Data udostępnienia; 17.10.2017 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Data udostępnienia; 13.10.2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Robota budowlana

Data udostępnienia; 10.10.2017 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Data udostępnienia; 10.10.2017 r.

Załączniki SIWZ w formacie edytowalnym 

Data udostępnienia; 10.10.2017 r.

Dokumentacja projektowa - załącznik nr 7a do SIWZ;

Data udostępnienia; 10.10.2017 r.

Dokumentacja projektowa przedmiar - załącznik nr 8a do SIWZ;

Data udostępnienia; 10.10.2017 r.

Dokumentacja projektowa STWIOR - załącznik nr 9a do SIWZ;

Data udostępnienia; 10.10.2017 r.

Dokumentacja projektowa - załącznik nr 7b do SIWZ;

Data udostępnienia; 10.10.2017 r.

Dokumentacja projektowa przedmiar - załącznik nr 8b do SIWZ;

Data udostępnienia; 10.10.2017 r.

Dokumentacja projektowa STWIOR - załącznik nr 9b do SIWZ;

Data udostępnienia; 10.10.2017 r.

Dokumentacja projektowa - załącznik nr 7c do SIWZ;

Data udostępnienia; 10.10.2017 r.

Dokumentacja projektowa przedmiar - załącznik nr 8c do SIWZ;

Data udostępnienia; 10.10.2017 r.

Dokumentacja projektowa STWIOR - załącznik nr 9c do SIWZ;

Data udostępnienia; 10.10.2017 r.

Lp. Nazwa dokumentu Udostępnione dokumenty
1 „Plan zamówień publicznych”

Plan zamówień publicznych na 2020 rok

Plan zamówień publicznych na  2019 rok 

Plan zamówień publicznych na 2018 rok

Plan zamówień publicznych na 2017 rok

Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Komunalnym Gminy Radymno Sp. z o.o. Skołoszów 2022

 Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w PKGR Sp. z o.o. w Skołoszowie 2021

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH:

www.ugradymno.ires.pl

Odsłony: 45152