PRZETARGI

Opublikowano: wtorek, 27, czerwiec 2017

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp z o.o.
Skołoszów ul. Dworska 67 37-550 Radymno

Zamówienia publiczne prowadzone na podstawie przepisów

Prawo zamówień publicznych

Lp.

Nazwa postępowania

Tryb

Termin składania ofert

Udostępnione dokumenty

5

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTE GMINA RADYMNO

 Przetarg nieograniczony

18/06/2019

14/06/2019

11/06/2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data udostępnienia; 01.08.2019 r.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Data udostępnienia; 18.07.2019 r.

Informacja z sesji otwarcia ofert

Data udostępnienia; 18.06.2019 r.

Wyjaśnienie do SIWZ (nr 4)

Data udostępnienia; 17.06.2019 r.

Zmiana ogłoszenia o ogłoszeniu (nr 2)

Data udostępnienia; 11.06.2019 r.

Wyjaśnienie do SIWZ (nr 3)

Data udostępnienia; 11.06.2019 r.

Zmiana ogłoszenia o ogłoszeniu (nr 1)

Data udostępnienia; 05.06.2019 r.

Załącznik nr 3 do wyjaśnienia SIWZ (nr 2)

Data udostępnienia; 05.06.2019 r.

Załącznik nr 2 do wyjaśnienia SIWZ (nr 2)

Data udostępnienia; 05.06.2019 r.

Załącznik nr 1 do wyjaśnienia SIWZ (nr 2)

Data udostępnienia; 05.06.2019 r.

Wyjaśnienie do SIWZ (nr 2)

Data udostępnienia; 05.06.2019 r.

Wyjaśnienie do SIWZ (nr 1)

Data udostępnienia; 28.05.2019 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Data udostępnienia; 22.05.2019 r.

Dok. proj.-wyk. przedmiary pakiet 2

Data udostępnienia; 22.05.2019 r.

Dok. proj.-wyk. przedmiary pakiet 1

Data udostępnienia; 22.05.2019 r.

Dokumentacja projektowo-wykonawcza tom 8

Data udostępnienia; 22.05.2019 r.

Dokumentacja projektowo-wykonawcza tom 7

Data udostępnienia; 22.05.2019 r.

Dokumentacja projektowo-wykonawcza tom 6

Data udostępnienia; 22.05.2019 r.

Dokumentacja projektowo-wykonawcza tom 5

Data udostępnienia; 22.05.2019 r.

Dokumentacja projektowo-wykonawcza tom 4

Data udostępnienia; 22.05.2019 r.

Dokumentacja projektowo-wykonawcza tom 3

Data udostępnienia; 22.05.2019 r.

Dokumentacja projektowo-wykonawcza tom 2

Data udostępnienia; 22.05.2019 r.

Dokumentacja projektowo-wykonawcza tom 1

Data udostępnienia; 22.05.2019 r.

Zał. w formacie edyt.

Data udostępnienia; 22.05.2019 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Data udostępnienia; 22.05.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Robota budowlana

Data udostępnienia; 22.05.2019 r.

4

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTE GMINA RADYMNO ORAZ DOSTAWA POJAZDU ASENIZACYJNEGO Z FUNKCJĄ PŁUKANIA SIECI
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Przetarg nieograniczony

28/12/2018

Informacja o unieważnieniu postępowania

Data udostępnienia; 30.04.2019 r.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Data udostępnienia; 15.02.2019 r.

Informacja z sesji otwarcia ofert

Data udostępnienia; 28.12.2018 r.

Wyjaśnienia dot.SIWZ (nr 2)

Data udostępnienia; 20.12.2018 r.

Wyjaśnienia dot.SIWZ (nr1)

Data udostępnienia; 17.12.2018 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. cz. 2 zamówienia

Data udostępnienia; 10.12.2018 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Data udostępnienia; 10.12.2018 r.

Dok. proj.-wyk. przedmiary pakiet 2

Data udostępnienia; 10.12.2018 r.

Dok. proj.-wyk. przedmiary pakiet 1

Data udostępnienia; 10.12.2018 r.

Dokumentacja projektowo-wykonawcza tom 8

Data udostępnienia; 10.12.2018 r.

Dokumentacja projektowo-wykonawcza tom 7

Data udostępnienia; 10.12.2018 r.

Dokumentacja projektowo-wykonawcza tom 6

Data udostępnienia; 10.12.2018 r.

Dokumentacja projektowo-wykonawcza tom 5

Data udostępnienia; 10.12.2018 r.

Dokumentacja projektowo-wykonawcza tom 4

Data udostępnienia; 10.12.2018 r.

Dokumentacja projektowo-wykonawcza tom 3

Data udostępnienia; 10.12.2018 r.

Dokumentacja projektowo-wykonawcza tom 2

Data udostępnienia; 10.12.2018 r.

Dokumentacja projektowo-wykonawcza tom 1

Data udostępnienia; 10.12.2018 r.

Zał. w formacie edyt. dot. części 1 i 2 zamówienia

Data udostępnienia; 10.12.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2 z 2

Data udostępnienia; 10.12.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1 z 2

Data udostępnienia; 10.12.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Robota budowlana

Data udostępnienia; 10.12.2018 r.

3

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTE GMINA RADYMNO ORAZ DOSTAWA POJAZDU ASENIZACYJNEGO Z FUNKCJĄ PŁUKANIA SIECI
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Przetarg nieograniczony

08/11/2018

zmiana

06/11/2018

zmiana

29/10/2018

zmiana

24/10/2018

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Data udostępnienia; 28.11.2018 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Data udostępnienia; 22.11.2018 r.

Informacja z sesji otwarcia ofert

Data udostępnienia; 08.11.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Robota budowlana (3)

Data udostępnienia; 31.10.2018 r.

Wyjaśnienie i zmiana w sprawie SIWZ (4)

Data udostępnienia; 31.10.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Robota budowlana (2)

Data udostępnienia; 25.10.2018 r.

Zmiana w sprawie SIWZ (4)

Data udostępnienia; 25.10.2018 r.

Wyjaśnienie do SIWZ (3)

Data udostępnienia; 19.10.2018 r.

Wyjaśnienie do SIWZ (2)

Data udostępnienia; 17.10.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Robota budowlana (1)

Data udostępnienia; 12.10.2018 r.

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ (1)

Data udostępnienia; 12.10.2018 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. cz. 2 zamówienia

Data udostępnienia; 08.10.2018 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Data udostępnienia; 08.10.2018 r.

Dok. proj.-wyk. przedmiary pakiet 2

Data udostępnienia; 08.10.2018 r.

Dok. proj.-wyk. przedmiary pakiet 1

Data udostępnienia; 08.10.2018 r.

Dokumentacja projektowo-wykonawcza tom 8

Data udostępnienia; 08.10.2018 r.

Dokumentacja projektowo-wykonawcza tom 7

Data udostępnienia; 08.10.2018 r.

Dokumentacja projektowo-wykonawcza tom 6

Data udostępnienia; 08.10.2018 r.

Dokumentacja projektowo-wykonawcza tom 5

Data udostępnienia; 08.10.2018 r.

Dokumentacja projektowo-wykonawcza tom 4

Data udostępnienia; 08.10.2018 r.

Dokumentacja projektowo-wykonawcza tom 3

Data udostępnienia; 08.10.2018 r.

Dokumentacja projektowo-wykonawcza tom 2

Data udostępnienia; 08.10.2018 r.

Dokumentacja projektowo-wykonawcza tom 1

Data udostępnienia; 08.10.2018 r.

Zał. w formacie edyt. dot. części 2 zamówienia

Data udostępnienia; 08.10.2018 r.

Zał. w formacie edyt. dot. części 1 zamówienia

Data udostępnienia; 08.10.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Data udostępnienia; 08.10.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Robota budowlana

Data udostępnienia; 08.10.2018 r.

2

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skołoszów, Gmina Radymno – II etap”

 Przetarg nieograniczony

20/07/2018

zamiana

27/07/2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data udostępnienia; 31.08.2018 r.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Data udostępnienia; 17.08.2018 r.

Informacja z sesji otwarcia ofert

Data udostępnienia; 27.07.2018 r.

Załącznik nr 1 do wyjaśnienia zapisów SIWZ nr 3

Wyjaśnienie zapisów SIWZ nr 3

Data udostępnienia; 26.07.2018 r.

Zmiana nr 1 ogłoszenia o zamówieniu

Załącznik nr 2 do wyjaśnienia zapisów SIWZ nr 2

Załącznik nr 1 do wyjaśnienia zapisów SIWZ nr 2

Wyjaśnienie zapisów SIWZ nr 2

Data udostępnienia; 17.07.2018 r.

Wyjaśnienie zapisów SIWZ nr 1

Data udostępnienia; 11.07.2018 r.

STWiORB branża elektryczna - załącznik nr 11b do SIWZ

Data udostępnienia; 03.07.2018 r.

STWiORB branża budowlana - załącznik nr 11b do SIWZ

Data udostępnienia; 03.07.2018 r.

Projekt bud. - wyk. branża elektryczna - załącznik nr 11a do SIWZ

Data udostępnienia; 03.07.2018 r.

Projekt budowlano - wykonawczy - załącznik nr 11a do SIWZ

Data udostępnienia; 03.07.2018 r.

Przedmiar część II branża budowlana - załącznik nr 10 do SIWZ

Data udostępnienia; 03.07.2018 r.

Przedmiar część I branża elektryczna - załącznik nr 9 do SIWZ

Data udostępnienia; 03.07.2018 r.

Przedmiar część I branża budowlana - załącznik nr 9 do SIWZ

Data udostępnienia; 03.07.2018 r.

Wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ

Data udostępnienia; 03.07.2018 r.

Załączniki nr 1,1a,1b,1c,2,3,4,5,6,7 do SIWZ w formacie edytowalnym 

Data udostępnienia; 03.07.2018 r.

Załączniki nr 7 do SIWZ 

Data udostępnienia; 03.07.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Data udostępnienia; 03.07.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Robota budowlana

Data udostępnienia; 03.07.2018 r.

1 Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Chałupki Chotynieckie i Zaleska Wola 

Przetarg nieograniczony

 

02/11/2017

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

Data udostępnienia; 22.11.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

Data udostępnienia; 02.11.2017 r.

Pytanie i odpowiedź w spr. SIWZ

Data udostępnienia; 17.10.2017 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Data udostępnienia; 13.10.2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Robota budowlana

Data udostępnienia; 10.10.2017 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Data udostępnienia; 10.10.2017 r.

Załączniki SIWZ w formacie edytowalnym 

Data udostępnienia; 10.10.2017 r.

Dokumentacja projektowa - załącznik nr 7a do SIWZ;

Data udostępnienia; 10.10.2017 r.

Dokumentacja projektowa przedmiar - załącznik nr 8a do SIWZ;

Data udostępnienia; 10.10.2017 r.

Dokumentacja projektowa STWIOR - załącznik nr 9a do SIWZ;

Data udostępnienia; 10.10.2017 r.

Dokumentacja projektowa - załącznik nr 7b do SIWZ;

Data udostępnienia; 10.10.2017 r.

Dokumentacja projektowa przedmiar - załącznik nr 8b do SIWZ;

Data udostępnienia; 10.10.2017 r.

Dokumentacja projektowa STWIOR - załącznik nr 9b do SIWZ;

Data udostępnienia; 10.10.2017 r.

Dokumentacja projektowa - załącznik nr 7c do SIWZ;

Data udostępnienia; 10.10.2017 r.

Dokumentacja projektowa przedmiar - załącznik nr 8c do SIWZ;

Data udostępnienia; 10.10.2017 r.

Dokumentacja projektowa STWIOR - załącznik nr 9c do SIWZ;

Data udostępnienia; 10.10.2017 r.

Lp. Nazwa dokumentu Udostępnione dokumenty
1 „Plan zamówień publicznych”

Plan zamówień publicznych na 2018 rok

Plan zamówień publicznych na 2017 rok

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH:

www.ugradymno.ires.pl

Odsłony: 19539