Ogłoszenia

Opublikowano: wtorek, 12, marzec 2024

 

Drodzy Mieszkańcy Gminy Radymno,

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz brakiem opadów deszczu, zwracamy się z prośba do mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej o racjonale  korzystanie z wody.  Prosimy o wykorzystywanie wody pitnej z sieci wodociągowej wyłącznie do celów bytowych i powstrzymanie się od podlewania ogródków, trawników, mycia samochodów, napełniania przydomowych basenów itp.  Ograniczenie zużycia zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie do celów bytowych w gospodarstwach domowych. Jeszcze raz bardzo prosimy o zrozumienie zaistniałej sytuacji oraz zastosowanie się do powyższej prośby.  Oszczędzanie wody jest również niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

Ograniczenie obowiązuje do czasu poprawy warunków meteorologicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsłony: 18302