O FIRMIE

Opublikowano: poniedziałek, 09, styczeń 2017

 

  

 Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno
PKGR Sp z o.o.
Skołoszów ul. Dworska 67 37-550 Radymno

Telefon: +48 16 62 81 265, +48 16 62 84 936
fax: +48 16 62 81 265

Godz. pracy: od poniedziałku do piątku 7:00 - 15:00

Kasa czynna: 7:30 - 14:00

 Regon: 180940143    NIP 7922288875

Nr konta 069107 0007 2001 0005 05260001 Bank Spółdzielczy w Radymnie

 

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp z o.o. z siedzibą w Skołoszowie ul. Dworska 67 powstało 31.01.2013 roku w wyniku przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno.
Założycielem spółki jest Gmina Radymno, która obecnie jest jedynym wspólnikiem posiadającym 100% udziałów.


Data wpisu do rejestru handlowego: 13.05.2013 r.
Kapitał zakładowy: 21 052 000,00 PLN.

 

ORGANY SPÓŁKI

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Bogdan Szylar - Wójt Gminy Radymno

 

RADA NADZORCZA 

Tomasz Arlet
- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wojciech Maciejko
- Członek Rady Nadzorczej
Paweł  Turowski
- Członek Rady Nadzorczej

 

ZARZĄD SPÓŁKI

Adam Lisańczuk - Prezes Zarządu

 

 

Przedmiot działalności 

- 36, 00, Z, Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- 37, 00, Z, Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- 38, 11, Z, Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 38, 12, Z, Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 38, 21, Z, Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
- 39, 00, Z, Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- 43, 22, Z, Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 49, 39, Z, Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
- 96, 03, Z, Pogrzeby i działalność pokrewna,

- 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

Obszar działalności

Z systemu wodociągowego na terenie Gminy Radymno korzystają:
Sośnica, Święte, Skołoszów, Ostrów,  Zabłotce, Zamojsce, Łazy, Michałówka, Moszczany, Duńkowice, Piaski, Grabowiec, Sośnica Brzeg, Chotyniec, Młyny, Korczowa, Budzyń, Zaleska Wola, Chałupki Chotynieckie.

Sieć kanalizacyjna na terenie Gminy Radymno obejmuje:
Święte, Sośnica, Ostrów, Skołoszów, Nienowice, Korczowa, Chotyniec, Młyny, Michałówka, Grabowiec, Sośnica Brzeg.

 

 

KRS

 

 

 

 

Sprawozdanie finansowe za 2019 cz.I

Sprawozdanie finansowe za 2019 cz II

Sprawozdanie finansowe za 2018 cz. I

Sprawozdanie finansowe za 2018 cz. II

 

Odsłony: 14033