INWESTYCJE

Opublikowano: poniedziałek, 01, czerwiec 2020

 

"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skołoszów,

Gmina Radymno - II etap z rozbudową oczyszczalni w Świętem"

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. z o. o. realizuje projekt pn.: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Święte, Gmina Radymno".

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej  nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Ogólna wartość to 17 022 126,23 zł, w tym dofinansowanie 8 485 870,58 zł.

Skala przedsięwzięcia obejmuje modernizację, rozbudowę obiektów części mechanicznej, biologicznej oraz osadowej oczyszczalni ścieków w zakresie architektury, konstrukcji, technologii, instalacji sanitarnych, elektrycznych i AKPiA, zagospodarowania terenu, oraz rozruch mechaniczny i technologiczny oczyszczalni. W praktyce powstanie nowa oczyszczalnia o przepustowości 1069m3/dobę z wykorzystaniem części istniejących, przebudowanych obiektów. Wybudowana zostanie również instalacja fotowoltaiczna, co pozwoli na poprawienie efektywności kosztowej oczyszczania ścieków.

Zwiększenie przepustowości zabezpieczy w 100% oczyszczanie ścieków powstających w całej "aglomeracji Święte" w skład której wchodzą następujące miejscowości: Święte, Sośnica, Skołoszów, Ostrów, Zamojsce, Zabłotce, Łazy, Duńkowice, Piaski, Michałówka, Grabowiec, Nienowice i Sośnica Brzeg. 

 

Projekt zrealizowano przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Odsłony: 1413