INWESTYCJE

Opublikowano: poniedziałek, 03, grudzień 2018

 

"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skołoszów,

Gmina Radymno - II etap z rozbudową oczyszczalni w Świętem"

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. z o. o. zrealizowało projekt pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skołoszów, Gmina Radymno - II etap".

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej  nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Ogólna wartość to  7 603 528,24 zł, w tym dofinansowanie 4 539 876,86 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie ilości ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków oraz ochrona środowiska naturalnego na terenie Gminy Radymno.

W ramach projektu została wykonana sieć kanalizacyjna o długości 10,96 km        ( w tym 8,34 km kanalizacji grawitacyjnej i 2,62 km kanalizacji tłocznej), z której  korzysta ok. 803 mieszkańców miejscowości Skołoszów. Dodatkowo wykonano osiem nowych przepompowni ścieków, których zadaniem jest przepompowywanie ścieków w kierunku istniejącej tłoczni ścieków, poprzez którą ścieki są kierowane do oczyszczalni w Świętem.

Odsłony: 2315