INWESTYCJE

Opublikowano: niedziela, 01, lipiec 2018

  "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie"

 

"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości   

Chałupki Chotynieckie i Zaleska Wola" 

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. z o.o. zrealizowało operację pn.: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chałupki Chotynieckie i Zaleska Wola"

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego,      w ramach działania 7.2 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich dla operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa"  w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dofinansowanie projektu: 541 230,00 zł

Głównym celem zadania jest poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Chałupki Chotynieckie i Zaleska Wola.

W ramach zadania wykonano:

- sieć wodociągową o długości 8,443 km w tym:

- wykonano 44 przyłącza wodociągowe,

- 169 osób korzysta z sieci wodociągowej.

 

 

Odsłony: 3373