OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenie opublikowano w BZP pod nr 500261850-N-2018 z dnia 31-10-2018 r. oraz na stronie internetowej Zamawiającego

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 632960-N-2018
Data: 08/10/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 18094014300000, ul. Skołoszów, ul. Dworska  67, 37550   Radymno, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 16 62 81 265, e-mail zgkradymno@poczta.fm, faks 16 62 81 265.
Adres strony internetowej (url): http://www.pkgr.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-11-06, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-11-08, godzina: 10:00,