Radymno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu opublikowano również w BZP pod nr 540117136-N-2019
z dnia 11-06-2019 r.

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 551020-N-2019
Data: 22/05/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 18094014300000, ul. Skołoszów, ul. Dworska  67, 37-550  Radymno, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 16 62 81 265, e-mail zgkradymno@poczta.fm, faks 16 62 81 265.
Adres strony internetowej (url): http://www.pkgr.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: VI.
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-06-14, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-06-18, godzina: 10:00,