Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych z terenu Gminy Radymno w 2020 r.

Opublikowano: środa, 02, styczeń 2019

 

MIEJSCOWOŚĆ STYCZEN LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
co II Poniedziałek

OSTRÓW (od  DK-4 do  końca)
ZAMOJSCE, ZABŁOTCE,

8 za 6
20
3
17

2

16
30

15 za 13
27
11
25
8
22
co II Wtorek
KORCZOWA, ŁAZY,MOSZCZANY 7
21

4

18

3

17
31

14
28

12
26
9
23
co II Czwartek
OSTRÓW (od początku do DK-4) 9
23
6
20
5
19

2

16

30

14

28


10 za 11
25
co II Piątek
SKOŁOSZÓW 10
24
7
21
6
20

3

17
29 za 1.V

15

29


12

26

co II Poniedziałek
DUŃKOWICE, MŁYNY, PIASKI

13
27

10
24
9
23
6
20
4
18

1

15
29

co II Wtorek
BUDZYŃ, ŚWIĘTE

 14
28

11

25

10
24
7
21
5
19

2

16

30

co II Środę
SOŚNICA

3 za 1

15

29

12

26

11
25
8
22
6
20

3

17

co II Czwartek

GRABOWIEC,MICHAŁÓWKA, NIENOWICE,

SOŚNICA BRZEG

2

16

30

13

27

12
26
9
23
7
21
4
18
co II Piątek

CHOTYNIEC, CHAŁUPKI CHOTYNIECKIE, ZAŁAZIE,
ZALESKA WOLA

3

17

31

14

28

13

27

10
24
8
22
5
19

Telefon kontaktowy PKGR sp. z o.o. 16 62 81 265

ZBIÓRKA ODPDÓW SEGREGOWANYCH w dniach oznaczonych podkreśleniem. 
ZBIÓRKA  ODPADÓW  WIELKOGABARYTOWYCH w m-cu marcu  i czerwcu w dniach oznaczonych kolorem czerwonym

Odsłony: 3108